Fri. Sep 30th, 2022

In een bepaald jaar worstelt 1 op de 5 volwassenen in de Verenigde Staten met een psychische stoornis. Dit komt overeen met 43,8 miljoen mensen of 18,5 procent van de totale bevolking. Niettemin worden miljoenen mentale gezondheid mensen gestigmatiseerd, gediscrimineerd en geïsoleerd door hun familie, vrienden en zelfs werkgevers vanwege de wijdverbreide mythen rond geestelijke gezondheid. Dit kan het voor een persoon met een psychische aandoening moeilijk maken om te herstellen. Het is daarom onontbeerlijk om dergelijke mythes te ontkrachten en hulp te bieden aan mensen die worstelen met een psychische stoornis, aangezien een vroege diagnose en interventie iemand kan helpen volledig te herstellen en een normaal leven te leiden.

Lees verder om erachter te komen of bepaalde dingen die over geestelijke gezondheid worden geloofd, mythes zijn of niet.

Mythe – Psychische aandoeningen zijn zeldzaam.
Feit – Psychische aandoeningen komen vaker voor dan men zich kan voorstellen. Met 1 op de 5 mensen die er last van hebben, krijgt 1 op de 25 van de getroffenen in een bepaald jaar de diagnose van een ernstige psychische stoornis die de levensfunctie schaadt. Het kan iedereen treffen, ongeacht iemands geslacht, leeftijd, etniciteit, ras, religie en/of inkomensniveau.
Mythe – Een psychische stoornis is een gevolg van slecht ouderschap.
Feit – Psychische aandoeningen zijn niet het gevolg van slechte praktijken in de kinderopvang. Het is een veelvoorkomende aandoening die 1 op de 5 tieners en jonge volwassenen treft. Geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door genetica, omgevingsfactoren, trauma en nog veel meer.
Mythe – Mensen doen alsof ze een psychische aandoening hebben.
Feit – Niemand kiest ervoor om een ​​lichamelijke ziekte te hebben. Evenzo kiest niemand ervoor om zo’n ziekte te hebben. De oorzaken hierachter zijn uitgebreid onderzocht en zijn oprecht. Soms zijn de symptomen hiervan misschien niet zichtbaar, maar dat betekent niet dat iemands toestand niet echt is.
Mythe – Psychische stoornissen zijn het gevolg van persoonlijke zwakheden.
Feit – Net als elke andere ernstige lichamelijke ziekte, is geestelijke gezondheid ook niet het resultaat van iemands karakter of persoonlijke zwakheden. Het wordt veroorzaakt door genetica, omgevingsfactoren en levensstijlkeuzes. Een stressvol huwelijk, werkomstandigheden of gespannen relaties kunnen sommige mensen hier vatbaarder voor maken. Biochemische processen, defecte circuits en de structuur van de hersenen kunnen ook bijdragen. Langdurig gebruik van alcohol of drugs leidt ook tot de ontwikkeling van psychische aandoeningen.
Mythe – Je bent gewoon verdrietig, niet depressief.
Feit – Depressie is niet iets waar een persoon zomaar vanaf kan komen. Mensen vertellen de depressieve vaak om op te vrolijken of het van zich af te schudden. Het is echter niet alleen de blues die weggewuifd kan worden. Het is een ernstige psychische stoornis die medicatie en therapie vereist voor een goed beheer.
Mythe – Medicijnen zullen helpen, je hebt geen therapie nodig.
Feit – Mensen met psychische aandoeningen hebben verschillende behandelingseisen. Ze kunnen niet worden behandeld met een one-size-fits-all-aanpak. Het behandelplan voor psychische stoornissen moet worden aangepast aan de behoeften en medische geschiedenis van een persoon. Mensen hebben meestal baat bij een combinatie van medicijnen, therapie en zelfzorg. Men moet praten met een geestelijke gezondheidsadviseur om te weten over hun opties.
Mythe – Personen met psychische stoornissen kunnen school of werk niet aan.
Feit – Het kan een uitdaging zijn om met stressvolle situaties om te gaan voor alle mensen, niet alleen voor mensen met een psychische aandoening. Mensen met psychische aandoeningen hebben echter wel een baan, gaan naar school en leiden een actief leven in hun gemeenschap. En als ze onder behandeling zijn, wordt meestal gezien dat ze het goed doen.
Mythe – Mensen met psychische stoornissen zijn gevaarlijk en gewelddadig.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.