Thu. Sep 29th, 2022

Een interim-directeur helpt een vastberaden bedrijf om in korte tijd specifieke organisatiedoelstellingen te realiseren. De belangrijkste taak van een interim-manager is om een ​​organisatie te helpen haar doelstellingen te bereiken door een bepaald probleem op te lossen.

De meeste beleidslijnen en activiteiten van een bedrijf zijn onderworpen aan de leiding van het topmanagement. Deze leidinggevende functies, ook wel C-level managementfuncties genoemd, omvatten CEO’s, COO’s, CFO’s, CMO’s en CIO’s.

 Bij een Interim Management  functie hoort het overnemen van de verantwoordelijkheden die ooit bij deze personen lagen. Een recent rapport toonde zelfs aan dat 55% van de interim-managers opdrachten op C-niveau heeft.Veel bedrijven vertrouwen op interim-managers om managementbeslissingen op hoog niveau te nemen vanwege hun gespecialiseerde vaardigheden.

De voordelen van het gebruik van een interim-manager zijn net zo talrijk en gevarieerd als de zakelijke problemen die ze aanpakken. De sleutels zijn onder meer:

Snelheid. Interim managers kunnen in dagen in plaats van maanden worden ingehuurd. Voor een organisatie met hiaten in bedrijfskritische vaardigheden die aan verandering en transformatie onderhevig zijn, is deze snelheid vaak essentieel om het bedrijf op koers te houden. Naast een snelle start kunnen ervaren interim-managers ook snel zakelijke uitdagingen aangaan, vaak zonder formele briefing of introductie, en vanaf dag één waarde toevoegen.

Interim-managers, ook wel tijdelijke managers of transitiemanagers genoemd, zijn managers die op korte termijn worden aangesteld en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de bedrijfsvoering. Ze overtuigen ook met hun professionele en persoonlijke autoriteit. Snel en duurzaam effectief zijn is een belangrijke succesfactor in interim-management.

In de meeste sectoren van de economie heeft de trend naar individuele, flexibele en op maat gemaakte werkoplossingen de overhand gehad. Terwijl het inhuren van tijdelijk personeel wereldwijd een veralgemeende business is geworden, wordt Interim Management vooral toegepast in bijzondere situaties, met een sterke groeitrend. “Eén voor allen en voor minimaal 4 jaar…” wordt vervangen door de doelstelling: “Precies de juiste knowhow voor een specifieke taak of situatie. Op het juiste moment en voor de nodige tijd”.

Flexibiliteit. Organisaties hebben vaak een leider nodig om een ​​specifieke vaardigheidskloof tijdens een periode op te vullen of om management- en leiderschapsbronnen te benutten tijdens een transformatieperiode. Interims kunnen hiervoor worden ingezet zonder dat er sprake is van een langdurige verbintenis. Interim-managers worden alleen betaald voor gewerkte dagen zonder extra NI-betalingen, werknemersbelastingen, vakantie- of pensioenbetalingen en kunnen indien nodig ook op parttime- of projectbasis worden ingehuurd.

Verantwoordelijkheid. Interim-managers nemen de verantwoordelijkheid voor het leveren van afgesproken resultaten. Zij zijn er niet alleen om te adviseren, maar zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van een verandering of project en het leveren van resultaten die echt het verschil maken.

De algemene verantwoordelijkheden van de Interim Managers zijn:

Analyseren en voorstellen van manieren om processen en procedures te verbeteren.

Advies over vraagstukken vanuit een neutrale positie over zeer gevoelige onderwerpen

Adviseren en implementeren van strategieën om effectieve oplossingen te leveren

Controleer en zorg ervoor dat apparatuur en apparatuur naar behoren werken

Werk aan nieuwe strategieën om de productiviteit te verbeteren

Definieer procedures om bedrijven te redden van een crisis

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.